2011. gada 16. marts

TIK DAUDZ LABU VĀRDU!


Meitenes, 
esmu tik priecīga un patīkami pārsteigta! 


Esmu šobrīd iekritusi darbos/darbā līdz ausīm, ka pat līdz e-pastam netieku, un pa divām gan te, gan e-pastā ir saripojuši dažādi mīļi sveicieni :)

Trīs no tiem ir šī ceļojošā dāvaniņa:
To man uzdāvināja:
Nipa

Njā, un tagad jādomā par dāvaniņu tālāknodošanu. Hmm, process nav no vieglākjiem, kā jau citas bija atzīmējušas. Tomēr izvēlējos tos blogus, kuri patiešām liek man smaidīt, un izlēmu šādi. Dāvaniņa lai ceļo pie:

Laines - jo viņas enerģija un radošums vienmēr liek sapurināties, un pozitīvisms izraisa smaidu.
Daigas - jo viņa ir mana tuvākā (ģeogrāfiski) blogdraudzene.
Kikii - jo man fascionē viņas izvēlēta krāsu gamma un vienkāršais, skaidrais dizains.
Disney - jo viņas darbi mani iedvesmo radīt ko savu, es augsti vērtēju viņas lēmumu neblogot katru dienu kādas citas svarīgākas nodarbes dēļ, turklāt vēl viens interesants fakts ir tāds, ka Disney un manai Dārtai dzimšanas dienas iekrīt vienā datumā.
Alisaburke - jo viņas darbi ir tik koši un dzīvespriecīgi, bieži man patīk vērot attēlus gluži kā krāsu terapijā. Tehniku, kādā Alisa strādā, vēlētos kādreiz apgūt arī es.

Un te būs noteikumi:
 • Saņemot balviņu - pateikties par to!
 • Savā blogā ielikt saiti uz blogu, no kura saņēmāt balviņu.
 • Savā blogā ielikt balvu!
 • Izvēlēties piecus rokdarbu blogus, kuriem tālāk nodosiet šo balvu.
 • Pievienot saites uz šiem blogiem.
 • Izvēlētajiem pieciem balvas ieguvējiem ar komentāriem nodot ziņu par balvas piešķiršanu.  

* * *
Girls, I'm so happy, and this is so pleasant surprise!

I've been so busy at my work now that I haven't ckecked my e-mail for a while. So during two days I recieved  few sweet greetings here and in my mail. 

Three of these are travelling gifts (picture above) I recieved from:

Nipa
Well, so I need to think about pasing them on to. Emm, the process in not very easy, as other girls were mentioned. So I decided to hand it over to those blogs, that really make me smile. So this is my decision, and the gift travells to:

Laine - because her energy and creativeness always makes me be energetic, and her positive attitude makes me smile.
Daiga - because she is the closest (geographically) blog-friend of me.
Kikii - because her color gamut and simple, clear design fascinates me.
Disney - because her work inspires to make me something mine, I highly appreciate her decision no to blog every day because of another more important dedication, besides, there is one more interesting fact: Disney and my Darta has the same birthday date.
Alisaburke - because her works are so vigorous and vivid, often I like to observe her images just like in an art therapy; I'd like to acquire the technique she applies.

So here are the rules:
 • Receiving the gift to thank for it!
 • To place in your blog link of blog you receive the gift from.
 • To place in your blog the gift!
 • To choose five handicraft blogs to which further hand over this gift.
 • To add links on these blogs.
 • To give notice with comments on gift awarding for selected five gift winners.
* * *

Bet e-pastā mani sagaidīja divi citi jaukumi. Pirmais jau vakar no paša rīta atceļoja no Ingas:

But there were two more surprises waiting in my e-mail. The first came from Inga  yesterday morning:


Un šis košums no Madaras (Puķuzirnis):

And this great thing is from  Madara (Puķuzirnis):


Sirsnīgs paldies Jums, meitenes!!!

Thank you from all my heart, girls!


3 komentāri:

Laine teica...

Paldies, Baibu!

Tā ir patiesi jauka sajūta dzirdēt, ka lieku kādam sapurināties! Paldies par labajiem vārdiem!

Kikii teica...

Paldies Baiba!

Daiga teica...

Paldies, kaimiņien :)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails